فروش کابلهای پست فشارقوی

در پست های فشار قوی بسته به کاربرد دسته بندی های مختلفی از کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم .
در پستهای فشارقوی با وجود گالری کابل در اطاق کنترل و کانالهای بتنی هدایت کابل در محوطه و همچنین لولهگذاری از کانالهای فرعی به تجهیزات فشارقوی در اکثر موارد از کابلهای با زره فولادی و یا فویل ارت استفاده شده و از تجهیزات به تابلوهای مارشالینگ محوطه و سپس به اطاق کنترل هدایت میگردد. هریک از کابلها با توجه به شرایط فنی مورد نیاز طراحی شده و تعداد کورههای رزرو نیز لحاظ میگردد.

دستهبندی کابلها به شرح زیر میباشد:

ـ کابلهای تغذیه AC :
جهت تأمین روشنائی محوطه پست، تغذیه هیتر و روشنائی تابلوهای محوطه، موتور بریکر و سکسیونرها (در صورت AC بودن)، تغذیه مصارف AC ترانسفورماتور و راکتور از کابلهای عموماً چهارسیمه با سایز بالا استفاده کرده و توزیع مناسب مابین تابلوهای توزیع AC محوطه انجام میگردد. جداسازی این کابلها از کابلهای کنترلی ضروری میباشد.

ـ کابلهای تغذیه DC :
جهت تأمین مصارف DC از جمله رلههای کمکی محوطه تغذیه موتور بریکروسکسیونرها، تأمین اینترلاکهای محوطه از کابلهای DC استفاده کرده و جداسازی این کابلها از کابلهای تغذیه AC ضروری بوده ملی میتوان با کابلهای کنترلی در یک سینی قرار گیرد.

ـکابلهای CVT, CT :
جهت هدایت جریان و ولتاژ ترانسفورماتور جریان و ولتاژ به تابلوهای مارشالینگ محوطه و سپس به تابلوهای حفاظت و کنترل از کابلهای عموماً دارای سایز ۱۰×۴- ۶×۴ که حساسیت بالائی را نیز جهت پیوستگی مدار دارا میباشند استفاده میگردد. تأمین رلههای سوپروایزر مدارات جریان و ولتاژ جهت اطمینان از صحت عملکرد کابلها برپیچیدگی مدارات کنترل و حفاظت میافزاید و در مواردی قطع این مدارات سبب عملکرد غلط سیستم میگردد.

ـ کابلهای کنترل و حفاظت :
جهت انتقال فرمانهای قطع و وصل، اینترلاکها، تکرار وضعیت بریکروسکسیونر، سوپروایزر مدارات CVT, CT قطع و وصل نرمال بریکر از کابلهای چند رشته با سایز ۵/۱ـ ۵/۲ میلیمتر مربع و زره فولادی و یا فویل ارت استفاده کرده و برای داشتن اطمینان از صحت عملکرد مدارات موازی، کابلهای مختلف بکاربرده میشود. تداخل این کابلها با یکدیگر مانعی نداشته و هدایت آنها از تجهیزات به تابلوهای مارشالینگ و سپس به اطاق کنترل میباشد. این کابلها مابین تابلوهای مارشالینگ محوطه نیز توزیع میگردد.

ـ کابلهای سیستم آلارم :
برای تأمین نیازهای سیستم آلارم پست مدارات سوپروایزر تغذیه DC-AC، آلارمهای بریکروسکسیونرها و آلارمهای ترانسفورماتور و راکتور کابلهای چندرشته با سایز پائین بکار برده میشود این کابلها دارای اهمیت خیلی بالائی نیستند ولی جهت ثبت وقایع و حوادث و تحلیل آنها ضروری میباشند. عموماً وضعیت هر آلارم توسط رلههای کمکی تکثیر شده و به سیستمهای آلارم، ثبات وقایع، ثبات حوادث و اسکادا ارسال میگردد.
با توجه به موارد فوق گستردگی سایز کابلهای پستها بسیار وسیع بوده و تأمین این کابلها در مواردی مشکل و ایجاد بحران مینماید.
منبع: سیم و کابل ایران

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مدیر فروش آراد کابل : فرهاد بازرگان

راه های ارتباطی:

شماره موبایل: ۰۹۱۲۰۹۶۱۲۴۳
شماره تلفن ثابت: 02136871072 – 02136871294
شماره تلفن ثابت: 02136613840 -02133911013
پست الکترونیکی:aradcable@gmail.com

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما