شرایط فروش کابل

شرایط فروش کابل گازی از نوع SF6

کابل گازی از نوع SF6 در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟ این کابل ها با چه قیمتی به فروش می رسد؟ در چه شرایطی از کابل گازی استفاده می شود؟ کابل گازی از نوع SF6 به چهار نوع تقسیم می شود. یک نوع از کابل گازی، کابل کپسولی با گاز SF6 می باشد. از […]

بیشتر بخوانید

شرایط فروش کابل های روغنی با فشار کم

کابل های روغنی تحت چه شرایطی ساخته می شوند؟ آیا در خطوط فشار قوی و ضعیف می توان از کابل های روغنی با فشار کم استفاده نمود؟ کابل های روغنی را به کاغذ رقیق آغشته می کنند، از طرفی موقع گرم شدن کابل، روغن اضافی از طریق یک مجرای طولی کابل وارد ظرف انبساط می […]

بیشتر بخوانید