کابل آغشته روغن

مرکز فروش کابل کاغذ آغشته به روغن

کابل کاغذ آغشته به روغن دارای قابلیت خم شدن می باشد و از انعطاف پذیری خوبی برخوردار است. در این مرکز فروش انواع کابل ها با کیفیت بسیار خوب ارائه می گردد. در این کابل ها کاغذ به عنوان عایق استفاده شده است. کاغذ به دلیل اینکه مایعات را به خود جذب می کند و […]

بیشتر بخوانید